orthopedie-geel-logo-nieuw Lorem ipsum

Trochanterbursitis of slijmbeursontsteking van de heup


Een trochanterbursitis is een frequent voorkomende klacht van pijn ter hoogte van de zijkant van de heup, vaak wanneer men ligt op de aangedane zijde. Hier ligt een slijmbeurs die gevoelig is voor ontstekingen. De iliotibiale band ligt vaak gespannen over deze ontstoken slijmbeurs. Deze klachten vragen slechts uiterst zelden om een chirurgische interventie.

Artikel 1

Indicaties

Klachten die niet onder controle kunnen gebracht worden met niet-operatieve maatregelen kunnen in aanmerking komen voor een operatieve interventie. Ook inscheuringen van de onderliggende pezen kunnen voor een peeshechting in aanmerking komen.

De Operatie

 

Bij de ingreep, die zowel open als via een kijkoperatie kan gebeuren wordt het overliggend peesblad dat druk geeft op de trochanter slijmbeurs en de peesaanhechtingen die eronder liggen vrijgemaakt, door er een ruitvormige uitsnijding in te maken. Eventuele verkalkingen of scheuren in de onderliggende peesstructuren zullen in eenzelfde tijd worden verwijderd respectievelijk gehecht.

De Revalidatie

Indien geen peesletsels werden behandeld hoeft u slechts enkele dagen krukken te gebruiken op geleide van de pijnklachten. De totale revalidatieduur bestrijkt ca. 4 -6 weken.

Bij hechtingen in de onderliggende peesaanhechting geldt een steunverbod van 6 weken om de gehechte pees te beschermen. Hierna mag de steunname progressief worden opgebouwd over het verloop van de volgende 6 weken. De totale revalidatieduur kan in dit geval oplopen tot 4 à 6 maanden

Complicaties

De meest frequente complicatie van deze procedure is een bloeding. Ter preventie wordt postoperatief meestal een brace aangelegd en worden frequente ijspakkingen voorzien. Dit risico is vooral aanwezig wanneer een kijkoperatie gebeurt en is veel kleiner bij een open procedure.

In geval van peeshechtingen is een nieuwe afscheuring van de pees mogelijk. Soms blijkt de kwaliteit van de pees niet sterk genoeg om de grote krachten die erdoor gedragen moeten worden te weerstaan en treedt een nieuwe scheur op. Een heringreep is in dat geval ten zeerste af te raden.

 

Menu