orthopedie-geel-logo-nieuw Lorem ipsum

Kijkoperatie van de knie


Een arthroscopie is een kijkoperatie in een gewricht. De bedoeling van de ingreep is niet alleen kijken maar ook zoveel mogelijk de problemen in de knie te verhelpen.

De operatie kan gebeuren onder algemene verdoving of onder locoregionale verdoving.

Bij een locoregionale verdoving worden alleen de benen verdoofd.

Indicaties

Een kijkoperatie wordt uitgevoerd wanneer er problemen zijn in het kniegewricht of wanneer er geen duidelijke diagnose kan gesteld worden bij een knieprobleem.

Bij een meniscusletsel zal de meniscus worden gehecht of het gescheurde gedeelte worden verwijderd. Dit hangt af van de kwaliteit van het weefsel en de lokatie van de scheur.

Bij kraakbeenletsels kunnen de losse stukjes verwijderd worden.

De behandeling van kraakbeenletsels is afhankelijk van de groote en de diepte van het letsel.

Letsels aan de voorste en achterste kruisband kunnen onderzocht worden en losse fragmenten  of ‘gewrichtsmuizen’ kunnen worden verwijderd.

De Operatie

Artikel De Operatie1

Bij de ingreep wordt via twee of drie kleine sneetjes de knie onderzocht.

De knie wordt eerst met water opgeblazen . Vervolgens wordt een camera in de knie ingebracht.

Met specifieke instrumenten wordt de behandeling uitgevoerd.

Na de operatie wordt een steunverband aangebracht. 

De Revalidatie

Na de operatie wordt gevraagd om enkele dagen krukken te gebruiken.

Om het opzwellen van de knie tegen te gaan is het aangewezen om drie maal per dag gedurende een tiental minuten ijs op de knie te leggen.

Best kan het ijs niet direct op de huid worden gelegd maar worden ingepakt in een doekje en dan op de knie.

Als medicatie voor de pijn krijgt u paracetamol of een ontstekingsremmer.

Ook worden u meestal spuitjes voorgeschreven ter preventie van flebitis.

Het is belangrijk om na de operatie geen kussen onder uw knie te leggen. Dit veroorzaakt nadien enkel strekproblemen.

We raden u aan om na twee dagen het verband te laten controleren bij de huisarts.

Na de operatie is het bewegen van de knie toegelaten. Fietsen zonder weerstand is ideaal.

Afhankelijk van de gevonden letsels zal uw chirurg een specifieke behandeling instellen of van de hogerop beschreven revalidatie afwijken.

Complicaties

 

Bij elke operatie zijn complicaties mogelijk.

Gelukkig zijn ze bij een arthroscopie zeldzaam. Met de spuitjes tegen flebitis is de kans hierop uiterst klein.

De knie kan na de operatie tijdelijk wat gezwollen zijn. Dit kan vaak verholpen worden met fysiotherapie en ontstekingsremmers.

Zelden komt er een nabloeding of een infectie voor.

Bij twijfel of ongerustheid neemt u best contact op met uw huisarts of met uw chirurg.

Menu