Belangrijke info voor raadpleging in corona-tijden

woensdag 29/04/2020

Vanaf 04/05/2020 zal herstart worden met raadpleging voor niet urgente problematiek. Hierbij dienen in het kader van de Covid-pandemie een aantal strikte regels in acht te worden genomen:

- Patienten worden gevraagd om indien beschikbaar een mondmasker te dragen

- Bij koorts, griepale klachten of tekens van een luchtweginfectie (hoesten, niezen, neusloop,...) gelieve eerst uw huisarts te contacteren alvorens u op de raadpleging aan te melden

- Patienten worden gevraagd om zoveel als mogelijk op het aangegeven tijdstip te komen en dus niet te vroeg, dit om volle wachtzalen te vermijden

- Tenzij begeleiding strikt noodzakelijk is (minder mobielen, kinderen,...) worden patienten verzocht zoveel als mogelijk alleen naar de raadpleging te komenAnder nieuws

Menu